HDPE Adaptör

hdpe adaptör

HDPE adaptör, HDPE maddesinden üretilmiş adaptörlerdir. Adaptör, sözlük anlamıyla “bir aletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı.” demektir. Endüstride iki boru ya da farklı iki malzeme birleştirilmek istendiğinde onların aynı boy, çap, büyüklük vs. olması gerekir. Eğer bu değerler bakımından bir uyum yoksa bu birleştirme işlemi için bir bağlayıcıya ihtiyaç duyulur.

Bu bağlayıcılara endüstride adaptör denir. Pek çok adaptör çeşidi vardır. Bu adaptörler şekillerine, kullanım alanlarına ve yapı malzemelerine göre farklı isimlerle anılırlar.
HDPE adaptörler, HDPE hammaddesinden üretildikleri için diğer hammaddelerden üretilmiş olan adaptörlere karşı bazı avantajları vardır. HDPE; daha esnek, daha dayanıklı, daha hafif ve daha ekonomik bir hammaddedir.

HDPE Nedir?

HDPE, petrolden elde edilen sert ve yüksek yoğunluklu polietilen bir malzemedir. Kısaltılmış ve yaygın kullanılan formunu İngilizce karşılığından alır. HDPE, “High Density Polyetylene”in kısaltılmış formudur. Türkçeye çevirisi ise “Yüksek Yoğunluklu Polietilen”dir. HDPE, görünüm olarak LDPE’ye benzer ancak yapı olarak ondan çok daha sert bir maddedir. Yapısının sertliğinin yanında suya ve kimyasal maddelere karşı dirençlidir.

HDPE hammaddesini elde edebilmenin birkaç yolu vardır. Bunlardan ilki polimerizasyon yöntemidir. Bu yöntem ile hammaddenin elde edilebilmesi için yüksek basınç kullanılır. HDPE sentezinde takip edilebilecek olan bir diğer yol ise “metal oksit katalizörlü polimerizasyon” yöntemidir.

HDPE’nin Özellikleri

HDPE, mekanik kullanım açısından oldukça gelişmiş bir maddedir. Özellikle darbelere ve çekmelere karşı dayanıklıdır. Bunların yanı sıra korozyona ve aşınmaya göre dirençliği olduğundan kullanıcıları için diğer maddelerle kıyaslanınca avantaj sağlar.

Hafif ve esnek olduğundan dolayı kurulum kolaylığı bu sayede de yapılacak işte zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca kendini yağlama özelliğine sahiptir. HDPE, kendisi donmaya karşı dirençli iken içinden geçen sıvının donmamasını sağlar bu sayede taşınan malzemelerin sağlıklı bir şekilde ulaştırılması sağlanır. Toz ve kir tutmama gibi bir özelliği vardır.

HDPE, çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Boru ve ek parça üretiminde en çok kullanılan hammaddelerden biridir.

HDPE Nerelerde Kullanılır?

HDPE, çok geniş ve fonksiyonel bir kullanım alanı vardır. Plastik şişe üretiminden boru üretimine kadar çok geniş bir skalaya sahiptir. Endüstriyel dünyada özellikle boru üretiminde ve ek parça üretiminde artık vazgeçilmez bir madde haline gelmiştir. Gaz dağıtım boruları, basınçlı borular, şişeler, bidonlar, variller, beyaz eşya, makine parçaları, yalıtkan maddeler, oyuncaklar, elektrik ve elektronik eşyalar vs. üretiminde kullanılır. Toz kaplama, film çekme, döner kalıplama, gibi birçok biçimlendirme yöntemine uygun bir malzemedir. Özellikle elektrik ve elektronik üretimine çok elverişlidir.

HDPE Adaptör Çeşitleri

Adaptör, iki parçayı birbirine bağlayan temel bir parça olduğundan yapılarına, fonksiyonlarına, şekillerine göre farklı isimlerle anılırlar. Pek çok çeşidi vardır. Örnek olarak:

Beton Geçiş Adaptörü

beton geçiş adaptörü

Endüstriyel sektörde çokça kullanılan ve ihtiyaç duyulan bir ek parçadır.

Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir ya da bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz.

HDPE Flanş Adaptörü

HDPE Flanş Adaptörü

Flanş adaptörleri, birbirine uyumlu olmayan yahut birbirinden farklı flanş çiftleri için kullanılan flanş adaptörler ve flanşlı olmayan bir parçanın flanşlı olan bir parça ile birleştirileceği durumlarda kullanılan flanş adaptörleri olarak ikiye ayrılırlar. Flanşlı bir parça bir boru ile birleştirileceği zaman flanş adaptörleri kullanılır. Boruların uç uca birleştirileceği zaman da yine flanş adaptörleri kullanılır.

Flanş adaptörü, farklı malzemeden oluşan veya bir malzeme için özel olarak tasarlanmış olan ağları bağlamak için kullanılır. Farklı flanş tipleri yahut flanşlı ve flanşsız ekipman arasındaki bağlantıların sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. Özellikle iki ekipman parçasının benzer flanş tiplerine sahip olmadığı veya yalnızca yarısının flanşlı olduğu yerlerde kullanılır.

HDPE Flanş Adaptörü Nerede Kullanılır?

HDPE flanş adaptörü pek çok yerde kullanılabilir. Örneğin; içme suları boru hatlarının döşenmesi sırasında iki borunun birbirine bağlanması gerektiğinde, gaz boru hatlarının döşenmesi sırasında iki borunun birbirine bağlanması gerektiğinde vs. kullanılır hatta vazgeçilmez bir parçadır.

Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir ya da bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz.

HDPE Redüksiyon

redüksiyon

Redüksiyon; indirgeme, hacimce küçültme anlamlarına gelir. Endüstride redüksiyon bir bağlantı parçasıdır. Birbirine boyutları uygun olmayan parçaların bağlanmasını sağlar. Örneğin; bir boru hattı döşemesi esnasında kullanılacak olan borulardan biri diğerinden büyük ise o zaman redüksiyona ihtiyaç duyulur. Redüksiyon bir ucu diğerinden daha küçük olan bir bağlantı parçasıdır. Bu sayede bir tarafı ile daha büyük borulara diğer tarafı ile de daha küçük borulara bağlanabilir. Boyutları birbirinden farklı olan boruları birbirine adapte eder.

HDPE redüksiyon, kısa kademeli redüksiyon ve kısa tip redüksiyon olmak üzere farlı çeşitleri vardır.

HDPE Redüksiyon Nerede Kullanılır?

Gaz boruları döşenmesi sırasında boruların ağız çapları birbirinden farkı ise, su boruları döşenmesi sırasında boruların ağız çapları birbirinden farklı ise vs. redüksiyona ihtiyaç duyulabilir.
Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir ya da bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz.

HDPE Manşon

manşon

Elektrofüzyon manşon, sıvı ve gaz yeraltı hatlarından boru parçalarının bir araya getirilmesine yarayan bağlayıcı bir ek parça olarak kullanılır. Polietilen ya da ham maddelerin birlikte meydana gelerek ortaya çıkan, torna veya enjeksiyon tekniği ile üretimi gerçekleşen boru çapından daha genel ölçülerine bakılarak ona göre içlerine bakır, pirinç, nikel alaşımlı teller sarılmış olan ek parçadır.

HDPE Manşon Nerede Kullanılır?

Elektrofüzyon manşon, içme suyu boruları kaynağı, atık su boruları kaynağı, doğalgaz boruları kaynağı, termal su boruları kaynağı, petrol boru hatlarında kullanılan boruların kaynağında, artıma tesisi borularında, isale hatlarında kullanılan boruların kaynağında, sulama hatlarında kullanılan boruların kaynağında, yangın hidrant boru hatlarında kullanılan boruların kaynağında, biogaz boru hatlarında kullanılan boruların kaynağında, hava taşıma hatlarında kullanılan boruların kaynağında, atık su arıtmasında kullanılan boruların kaynağında, soğutma suyu hatlarında kullanılan boruların kaynağında vs. her iki borunun arasına konarak kullanılır.

Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir ya da bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz.

HDPE Adaptörü Fiyatları

HDPE adaptör fiyatları yapılarına, boyutlarına, açı ve fonksiyonlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Bizler en yüksek standartlarda ürettiğimiz birinci kalite ürünlerimizi en uygun fiyatlara satmaktan gurur ve mutluluk duymaktayız.

Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir ya da bizimle direkt iletişime geçebilirsiniz.

Önceki yazı
Polietilen Ek Parça Nedir ve Nerelerde Kullanılır?
Sonraki yazı
HDPE Te
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Benzer Yazılar

Son Yazılar