HDPE Ek Parçaları

HDPE Ek Parçalar

HDPE ek parçaları, HDPE hammaddesinden üretilen çeşitli fonksiyonlara sahip ek parçalardır. Ana makine ve borulara bağlanan ya da onların diğer makine ve borularla bağlanmasını sağlayan yardımcı görevdeki parçalardır. Sıvı ve gaz akışının sağlanmasında ihtiyaç duyulan ve gerekli olan bu parçalar işlemler sırasında mutlaka kullanılması gereken unsurlardandır. Yalnızca ana makineleri bağlantılar sırasında asiste etmezler ayrıca onların ayrılmaz parçalarındanlardır.

HDPE ek parçaları arasında manşon, dirsek, te, redüksiyon, flanş adaptörün sayılabilir. Firmamızda ihtiyacınız olacak her parçayı dilediğiniz açı ve ölçülerde bulabilirsiniz.

HDPE Nedir?

HDPE, petrolden elde edilen sert ve yüksek yoğunluklu polietilen bir malzemedir HDPE, “High Density Polyetylene”in kısaltılmış formudur. Türkçeye çevirisi ise “Yüksek Yoğunluklu Polietilen”dir ayrıca “Doğrusal (lineer] polietilen” olarak da anılır. 1 kg. HDPE hammaddesi elde edebilmesi için yaklaşık olarak 1.75 kg. petrol kullanılması gerekir.

HDPE, görünüm olarak LDPE’ye benzer ancak yapı olarak ondan çok daha sert bir maddedir. Yapısının sertliğinin yapında suya ve kimyasal maddelere göre dirençlidir. Özellikle darbelere ve çekmelere karşı dayanıklıdır. Bunların yanı sıra korozyona ve aşınmaya göre de dirençliği olduğundan kullanıcıları için diğer maddelerle kıyaslanınca avantaj sağlar. Hafif ve esnek olduğundan dolayı kurulum kolaylığı bu sayede de yapılacak işte zaman ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca kendini yağlama özelliğine sahiptir.

HDPE, kendisi donmaya karşı dirençli iken içinden geçen sıvının donmamasını sağlar bu sayede taşınan malzemelerin sağlıklı bir şekilde ulaştırılması sağlanır. Toz ve kir tutmama gibi bir özelliği vardır.

HDPE, çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Boru ve ek parça üretiminde en çok kullanılan hammaddelerden biridir.

HDPE 100 Polietilen Gaz ve Su Boruları

Polietilen, endüstride en çok tercih edilen maddelerden biridir. HDPE ise yüksek basınçlı polietilendir ve PE 100 , PE 80, PE 60, PE 32 şeklinde varyasyonları vardır. HDPE 100 doğalgaz ve su boruları üretiminde tercih edilir. Hem dayanıklı hem de hafif bir madde olmasının yanı sıra oldukça ekonomik bir madde olduğundan kullanım sahası yükselişe geçmiştir ve kolay kolay düşmeyecek bir pozisyona gelmiştir. HDPE 100 Polietilen gaz ve su boruları yüksek kalitede, dayanıklı, hafif olmalarının yanında sıvı geçirmeyen yapıları ile daha da kıymetlenmiştir. HDPE, donmaya karşı dayanıklı olduğundan içindeki sıvının da donmasını engeller bu yönleriyle de kullanıcılarına büyük avantaj sağlar. Firmamızda en yüksek kalitede üretilen ürünlerimizi en ekonomik fiyata müşterilerimize ulaştırmaktan mutluluk duymaktayız.

Polietilen Boru ve Ek Parçaları

Polietilen Boru ve Ek Parçaları

Polietilen, yapısından dolayı oldukça başarılı bir maddedir. Önceleri içme suyu borularından kullanılmış olan bu madde sonraları diğer alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek basınçlı madde kullanımına ihtiyaç duyulmayan sahalarda dahi kullanılmaya başlanması ve memnun kalınması onu endüstriyel sahada vazgeçilmez bir unsur haline getirmiştir. Bu sayede HDPE, manşon, flanş adaptörü, dirsek, te vs. ek parçaların imalatında kullanılmaya ve başarılı sonuçlar sayesinde daha çok üretilmeye başlanmıştır. Bu madde ile üretilen ürünler daha dayanıklı, daha hafif, daha esnek ve daha ekonomiktir.

Enjeksiyon Ek Parçalar

Plastik enjeksiyon, temelde kapalı bir kabın içerisinde erime sıcaklığının üzerindeki bir sıcaklık aralığında, yüksek hızda yolluk girişinden kalıp gözüne hızlı bir şekilde enjekte edilmesi sonrası, ütüleme fazı ve tutma fazı ile parçanın boyut ve görsel toleranslarının kabul edilebilir seviyeye getirdikten sonra plastiğin kalıptan çıkma sıcaklığının altına getirilerek kalıptan çıkarılması prensibine dayanan bir plastik parça imalat yöntemidir.

Seri üretime uygun olduğundan dolayı pek çok sektörde çokça kullanılmaktadır. Bu metot ile en küçük unsurlardan, otomotiv yahut savunma sanayi ürünlerine kadar çok çeşitli boyut ve kategorilerde parça üretilebilir. Enjeksiyon yöntemi düşük maliyetlidir. Otomasyona uygun, son işleme prosesine ihtiyaç duyulmayan, hızlı üretime elverişlidir. Bu metot ile farklı yüzey, şekil ve renklerde üretim yapılabilir, Ayrıca üretim yapılırken çok az malzeme kaybı yaşanır. Bir diğer özelliği ise aynı kalıpta farklı ürünlerin üretilebilmesine elverişli olmasıdır.Oldukça kolay bir işleme mekanizması vardır. Takip edilen adımlar açık ve sabittir.

HDPE 100 Dirsek

HDPE DirsekHDPE maddesinden belirli açı ve boyutlarda üretilen HDPE ek parçalarından biridir. Projelerde hatların istenilen açıda dönüşlerinin döşenmesini sağlayan bir ek parçadır. Farklı açılarda üretilmesi kullanıcı için büyük kolaylık sağlamaktadır. 45° ve 90° gibi farklı açılarına internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

HDPE 100 Te

HDPE hammaddesinden üretilen bu parçanın üç ucu da aynı çaptadır. Boru hatlarının döşenmesi sırasında boruların dik açı ile bağlanması sırasında ana ve ara hatların çıkışlarında kullanılan HDPE ek parçalarından biridir. Ayrıca vana ve branşman bağlantılarında kullanılır. Elektrofüzyon kaynaştırma yöntemi ile bağlantıları kolayca yapılabilmektedir.

“Çatal te”, “istavroz te”, “inegal te” ve “eşit te” farklı açı ve görevlerdeki çeşitleridir. Bu parçaları incelemek ve teknik özelliklerine detaylıca bakmak için internet sitemizi kullanabilir ya da diğer iletişim kollarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

HDPE 100 Redüksiyon

Redüksiyon; indirgeme, hacimce küçültme anlamlarına gelir. Endüstride redüksiyon bir bağlantı parçasıdır. Birbirine boyutları uygun olmayan parçaların bağlanmasını sağlar. Büyük boruların daha küçük borularla ya da küçük boruların daha büyük borularla bağlanması gerektiği zaman kullanılır.
Bu parçalar standart boyutlarda üretilmektedirler. Kısa kademeli redüksiyon, kısa tip redüksiyon modellerimizi incelemek ve daha detaylı bilgi alabilmek için internet sitemizi kullanabilir ya da bize diğer iletişim kollarımızdan ulaşabilirsiniz.

HDPE 100 Flanş Adaptörü

Flanş, boru hatlarında kullanılan, conta yardımıyla sızdırmayı önleyen bir bağlantı elemanıdır. HDPE flanş adaptörü, HDPE hammaddesinden üretilen flanşların, adaptörleri farklı ya da benzer iki parçanın birbirine montajı sırasında kullanılan ekipmanlardandır. HDPE, özellikle son dönemlerde oldukça yaygın kullanılan ve ihtiyaç duyulan bir madde olduğundan dolayı flanş adaptörleri de artık bu maddeden üretilmeye başlanmış ve endüstriyel sektörde kendine yer edinmeye başlamıştır.

Flanşlar genellikle boru hatlarında kullanıldıkları gibi daha az oranla makine ve tesisat alanında da çokça kullanılır.
Flanş adaptörlerimizle ilgili bilgi alabilmek ve daha detaylı inceleme yapmak için internet sitemizi kullanabilir ve bize diğer iletişim kollarımızdan ulaşabilirsiniz.

Elektrofüzyon Ek Parçalar

Elektrofüzyon, elektrik akımı aracılığı ile ısıtma işlemi uygulanarak kaynak yapma metodudur. Endüstri sahasında oldukça yaygın kullanılan ve güvenilen bir metottur. Bu metotta belirlenen parçalara uygun olan değerlerde elektrik akımı uygulayarak ek parçayı ısıtır. Erime noktalarına kadar ısıtılan parçalar ek parça sayesinde birbirine sabitlenir.

Elektrofüzyon Te

Boru hatlarının döşenmesi sırasında boruların dik açı ile bağlanması sırasında ana ve ara hatların çıkışlarında kullanılan HDPE ek parçalarından biridir. Ayrıca vana ve branşman bağlantılarında kullanılır. Elektrofüzyon kaynaştırma yöntemi ile bağlantıları kolayca yapılabilmektedir. Eşit Te ve İnegal Te adlarında farklı açı ve boyutlarda çeşitleri vardır.

Elektrofüzyon Dirsek

Projelerde hatların istenilen açıda dönüşlerinin döşenmesini sağlayan HDPE ek parçalarından biridir. EF dirsek 45° ve EF dirsek 90° olmak üzere faklı görev, açı ve boyutlarda çeşitleri vardır. Daha detaylı inceleme yapmak ve bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir ve diğer iletişim kollarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

EF Kep (Kör Tapa)

Boru hatlarının sonunda hattı kapatmak için kullanılan HDPE ek parçalarından biridir. EF kör tapa seçimi yapılırken uygulanacak HDPE borunun çapına göre bir seçim yapılmalıdır. Kör tapalarımız hakkından daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir veya diğer iletişim kollarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

HDPE 100 EF Manşon

Elektrofüzyon manşon sıvı ve gaz yeraltı hatlarından boru parçalarının bir araya getirilerek ek parça olarak kullanılır. Polietilen ya da ham maddelerin birlikte meydana gelerek ortaya çıkan, torna veya enjeksiyon tekniği ile üretimi gerçekleşen boru çapından daha genel ölçülerine bakılarak ona göre içlerine bakır, pirinç, nikel alaşımlı teller sarılmış olan ek parçadır.
EF manşon hakkında daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir veya diğer iletişim kollarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

EF Redüksiyon

Birbirine boyutları uygun olmayan parçaların bağlanmasını sağlar. Büyük boruların daha küçük borularla ya da küçük boruların daha büyük borularla bağlanması gerektiği zaman kullanılır.
Bu parçalar standart boyutlarda üretilmektedir bu sebeple daha detaylı bilgi alabilmek için internet sitemizi kullanabilir ya da bize diğer iletişim kollarımızdan ulaşabilirsiniz.

EF Servis Te 360°

EF servis te, sıvı veya gaz altyapı sistemlerinde kullanılan sağlayan HDPE ek parçalarından biridir. EF yöntemine uygun olarak üretilmektedir. En büyük özelliği bir hat üzerinden başka bir hat üzerine sıvı ve gaz akışını sağlamasıdır. Ayrıca branşman bağlantılarında kolaylık sağlar.
EF Vanalı Servis Te ve EF Vanasız Servis Te olmak üzere iki çeşit EF Servis Te vardır. Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir veya diğer iletişim kollarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

HDPE 100 EF Semer

EF semer, mevcut HDPE boru hattı üzerinde Te ekleme parçası kullanılmadan istenilen çapta çıkış sağlayarak içinden geçen sıvı, gaz ve kimyasalların başka bir yöne akışkanlığını sağlayan HDPE ek parçalarından biridir. EF semer, büyük çap çıkışlarında kullanılmaktadır.
Birleştirme ve montaj sırasında büyük kolaylık sağladığından çokça tercih edilir. Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir veya diğer iletişim kollarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Konfeksiyon Ek Parçalar

HDPE100 Dirsek

Projelerde hatların istenilen açıda dönüşlerinin döşenmesini sağlayan HDPE ek parçalarından biridir. HDPE100 Dirsek 11-30°, HDPE100 Dirsek 45°, HDPE100

Dirsek 60°, HDPE100 Dirsek 90° olmak üzere farklı boyut ve açılarda çeşitleri vardır.

Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir veya diğer iletişim kollarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

HDPE 100 Te

EF servis te, sıvı veya gaz altyapı sistemlerinde kullanılan sağlayan HDPE ek parçalarından biridir. EF yöntemine uygun olarak üretilmektedir. HDPE100 Eşit Te 90°, HDPE100 İnegal Te, HDPE100 Çatal Te 45°, HDPE100 İstavroz Te 90°, HDPE100 İnegal İstavroz Te 90° olmak üzere çeşitleri vardır.
Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir veya diğer iletişim kollarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

HDPE 100 Beton Geçiş Adaptörü

Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir veya diğer iletişim kollarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

HDPE 100 Metal Geçişler

HDPE100 Metal GeçişlerHDPE100 Metal Dış Dişli Geçiş, HDPE100 Metal İç Dişli Geçiş, HDPE100 Çelik Kaynak Ağızlı Geçiş, PN10/PN16 Çelik Flanş, PN10/PN16 PP Kaplı Çelik Flanş, PN10/PN16 Çelik Kör Flanş olmak üzere farklı şekil, boyut ve fonksiyonlarda çeşitleri vardır.
Daha detaylı bilgi almak için internet sitemizi kullanabilir veya diğer iletişim kollarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

HDPE Ek Parça Fiyatları

HDPE ek parçalarının fiyatları yapılarına, boyutlarına, açı ve fonksiyonlarına göre çeşitlilik göstermektedir. Bizler en yüksek standartlarda ürettiğimiz birinci kalite ürünlerimizi en uygun fiyatlara satmaktan gurur ve mutluluk duymaktayız. Fiyat bilgisi almak için bizimle iletişime geçiniz.

Önceki yazı
HDPE Flanş Adaptörü
Sonraki yazı
Elektrofüzyon Fittings
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

Benzer Yazılar

Son Yazılar